Tryskání - Váha do  2500Kg, velikost maximálně  6 x 5 x 5 m.         Sweeping - Žárový zinek         Práškové lakování - Váha do  1600Kg, velikost maximálně 2,4 x 2,0 x 6,3 m.         Mokré lakování - Doplňková služba.         Fosfátování - Provádíme u větších výrobků.        
Nabídka

Práškové lakování:

Používáme lakovací boxy pro elektrostatické nanášení práškových plastů. Je možné nanášet všechny druhy práškových plastů a výjimkou práškových smaltů. Konstrukční pojetí umožňuje snadnou změnu odstínu barvy s minimálním časem přechodu na jiný odstín. K nanášení barev používáme ruční elektrokinetické postole, které zaručují kvalitní lakování i ve špatně přístupných místech. Pro vytvrzování práškových barev používáme plynové pece s nuceným oběhem vzduchu.

Pro výrobky velké a těžké používáme podvěsný kolejový systém (velikost výrobku - 2,4 x 2,0 x 6,3m, hmotnost - 500Kg na 2m dráhy).

Tryskání manuální:

Používané obrazivo - ocelová drť jemnost 80. Tryskací zařízení se skládá z vlastní kabiny, zařízení pro recyklaci obraziva a filtračního zařízení. Jednotlivé části tvoří kompaktní celek ovládaný elektropneumatickým řídícím systémem. Jsme schopni otryskat výrobky do velikosti 6 x 5 x 5m, max. hmotnosti 2000 Kg.

Tryskání automatické:

Tryskací robot je novinkou v tryskacích technologiích. Je speciálně navržen pro tryskání složitých tvarů. Rovnoměrně otryskaný povrch i ve špatně dostupných místech. Tryskání jednoduchých i složitých tvarů v zavěšeném stavu jednotlivě, i ve skupině. Díky této technologii je povrch výrobku v nejvyšší možné kvalitě. Rozměry 3 x 1,6 x 1,6m (VxŠxD) a v maximální nosnosti 1000 Kg.

Novostí této řady tryskacích zařízení je změna způsobu otryskání, kdy se hák během cyklu pouze otáčí vpravo nebo vlevo a namísto posuvu háku se vykyvuje blok s metacími turbínami v úhlu až 55°. Toto vykyvování je řízeno servopohonem, který umožňuje nastavování požadované šířky záběru tryskacího proudu dle velikosti a povahy tryskaných dílů přímo obsluhou. Jednou z mnoha možností tohoto provedení je předem přesně stanovené nasměrování tryskacího proudu abraziva do kritických míst, což je zvláště výhodné při tryskání složitých dílů. Toto řešení zvyšuje účinnost tryskání.

Předúprava žárového zinku - Sweeping:

Jedná se o tzv. sweepování, což je lehké přetryskání povrchu zinku - vytvoření kotevního profilu pro aplikaci primární vrstvy barvy – plastu.

Předúprava žárového zinku je velmi důležitá, protože významným způsobem ovlivňuje adhezi následující vrstvy a tím také trvanlivost celého protikorozního systému.

Na lakování dílů, které jsou žárově zinkované s předúpravou sweepování poskytujeme záruku v plné výši, bez ohledu na to jaký si vyberete odstín barvy.

Fosfátování:

Provádíme postřikem vapkou, po 20ti minutách aplikace následuje otěr. Použitý fosfátovací postřik - FEPAS W, výrobce: Chemo-Phos Gmbh, Rakousko.

Balicí činnost:

Dle přání a požadavků zákazníka jsme schopni Vám dané výrobky přichystat na přepravu a zároveň i samotnou dopravu Vám zajistíme.


Novinky
09-01-2019 Příjem a výdej zakázek

Vážení zákazníci, s platností od 2.1. 2019 je rozšířená doba na příjem a výdej zakázek a to od 6:30 - 17:30 / pondělí až pátek.


08-11-2018 Nová lakovací linka

Vážení zákazníci, v roce 2019 dojde ke kompletní rekonstrukci lakovny. Bude vybudována kompletně nová lakovací linka, včetně lakovacích boxů a vypalovacích pecí. Dále bude do provozu uvedena nová chemická předúprava. Celkový proces povrchových úprav tím zrychlíme a budeme moci dodávat výrobky v nejvyšší kvalitě a krátkých dodacích lhůtách. Rozměry lakovaných dílů se také rozšíří a to na 7,5m délky x 2.5m šířky x 2.7m výšky a 2000 kg váhy. Tím pojmeme téměř 100% veškerých lakovaných výrobků na našem trhu. Stavba nové lakovací linky nijak neohrozí dosavadní průběh povrchových úprav, takže k žádnému omezení nedojde. Navíc vše zůstává na stejné adrese. Děkujeme za dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci. Tým práškové lakovny Baumruk s.r.o.


Archiv Novinek